Huis verkopen bij echtscheiding

Uw huis verkopen bij echtscheiding? De Hollandsche Onroerend Goed Maatschappij helpt u graag uit de brand en verkoopt uw huis zo snel mogelijk!

Vooropgesteld: een echtscheidingsprocedure is pijnlijk en neemt minder leuke beslissingen met zich mee. De centrale vraag is vaak: kan één van de partners in de huidige woning blijven wonen of moet u het huis verkopen?

Echtscheiding en uw huis verkopen

Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen of u heeft een geregistreerd partnerschap, dan moet u bij een scheiding de waarde van de woning gelijk verdelen. Als één van de partners bij een echtscheiding in de woning wil blijven wonen, dan moet diegene wèl de financiële middelen hebben om zelfstandig de hypotheeklasten op te brengen. Ook zal diegene de mogelijkheid moeten hebben om de ander uit te kopen. Is dat geld er niet, dan zal de woning verkocht moeten worden. De hypotheek zal worden afgelost en winst of verlies zal onderling worden verdeeld.

Zijn er kinderen in het spel?

Staat de woning op beider naam, is er onenigheid over de vraag wie er in het huis mag blijven wonen en zijn er kinderen in het spel? Dan wijst de rechter in de praktijk meestal de woning toe aan de partner bij wie de kinderen blijven wonen.

Blijft één van de partners eigenaar, dan moet degene die geen eigenaar meer is ervoor zorgen dat zijn aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld vervalt. Onderhands is overeen te komen dat uw (ex-)partner ontslagen wordt uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Deze onderhandse akte is uiteraard enkel bindend voor u en uw (ex-)partner. De bank is aan een dergelijke akte niet gebonden. U kunt uw geldverstrekker ook vragen schriftelijk toestemming te geven om zijn of haar naam uit de hypotheekakte te schrappen. De notaris stelt vervolgens een royementsakte op waarmee bij het Kadaster de hypothecaire registratie kan worden aangepast.

Huis verkopen

In het uiterste geval kan de rechter de verkoop van de woning afdwingen. Een openbare veiling is dan het gevolg. Verkopen via een veiling levert meestal minder op en de kosten zijn hoger. Als geen van de partners in de woning wil of kan blijven wonen, dan vindt vaak een notarieel vastgelegde boedelverdeling plaats. Daarin wordt ook de waarde van de woning opgenomen, waarna een verdeling kan worden gemaakt die is gebaseerd op de opbrengst bij verkoop van de woning. In het geval van een scheiding gelden meestal de gewone regels voor de hypotheekaflossing. De kans bestaat dat u een boete moet betalen als u de hypotheek aflost zonder verkoop van de woning. U kunt een hoop financiële ellende voorkomen. De Hollandse Onroerend Goed Maatschappij helpt u graag!

Uw huis te lang in de verkoop?

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Ik wil nu direct mijn huis verkopen